Anket Sonuçları: Çalışanların Yeni İş Modeline Yaklaşımı

Anket Sonuçları: Çalışanların Yeni İş Modeline Yaklaşımı

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 hayatımızın her alanında birçok değişikliğe sebep oldu. Çalışma alanlarımızın, iş akışlarımızın, günlük rutinlerimizin bu değişime uyum sağlaması kaçınılmaz. Evden çalıştığımız bugünlerde herkesin ortak sorusu ofislere tekrar nasıl bir dönüş olacağı ve sağlıklı bir çalışma ortamının nasıl sağlanacağıdır. Tüm bu sorulara yanıt bulabilmek amacı ile 7 ve 15 Mayıs 2020 tarihinde düzenlediğimiz “Ofislerimize Geri Dönüşün Anahtarı” web seminerlerimizde, toplamda, 207 uluslararası 96 yerli olmak üzere 303 firmadan 1142 kişiye evden çalışma sürecinin merak edilenlerini sorduk. Yanıtlar çerçevesinde hazırlanan anket sonuçlarını bilgilerinize sunarız.

Anket Sonuçları:

  1. COVID-19 Öncesi evden çalışıyor muydunuz? Evet ise kaç gün?

webinar-anket-sonuclari

Araştırmanın ilk sorusu COVID-19 Öncesi Evden çalışma uygulamasına yönelikti. Katılımcıların yüzde 74’ü daha önce evden çalışmadıklarını belirtirken; haftanın bir günü evden çalışanların oranı ise yüzde 18 olduğu görülüyor. Bu oran, COVID-19 öncesi uzaktan çalışmanın şirketler arasında pek de yaygın olmadığını gösteriyor.

2. Evden çalışma sürecinde en çok zorluk yaşadığınız alan hangisidir?

webinar-anket-sonuclari (1)

Anketin belkide en önemli sorularından biri “Evden çalışma sürecinde sizi en çok zorlayan hangisidir?” sorusu.. Katılımcılar, bunun sebebini yüksek oranla “İş & Yaşam Denegesini Kuramamak” olarak (yüzde 45) gösteriyor. Bu beş temel sebep arasında, yüz yüze görüşme eksikliği ve ergonomininde azımsanmayacak oranlara sahip olduğunu görüyoruz. (yüzde 32)

3. Evden çalışma süresince kişisel verimliliğinizi 1 ve 5 arası değerlendiriniz? (1 En Düşük – 5 En Yüksek)

webinar-anket-sonuclari (2)

Uzaktan çalışma sistemine geçmek kadar bu süreci ne kadar verimli geçirdiğimiz de önemli. “Evden çalışma süresince kişisel verimliliğinizi nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplara bakıldığında; Uzaktan çalışma şeklinin kişisel verimliliğini hiç etkilemediğini belirtenlerin oranı yüzde 22 iken, çok az etkilediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 43.

4. Evden çalışma süresince şirketinizin performansını 1 ve 5 arasında değerlendiriniz? (1 En Düşük – 5 En Yüksek)

webinar-anket-sonuclari (3)

Uzaktan çalışma sistemi şirketlerimiz için ne anlama geliyor. Bu konuyu daha doğru anlamak için “Evden çalışma süresince şirketinizin verimliliğinizi nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna katılımcıların verdikleri yanıtlara bakıldığında; yüzde 19’luk bir oran hiç etkilenmediğini, yüzde 35’lik bir oran ise çok az etkilendiğinin belirtti.

5. Evden çalışma sürecinde, şirketinizi en çok zorlayan hangisidir?

webinar-anket-sonuclari (4)

Anketin öne çıkan sorularından biri de “Evden çalışma konusunda şirketinizi en çok zorlayan hangisidir?” sorusu… Katılımcılar, bunun sebebini açık ara “Kültür ve Alışkanlıklar” olarak (yüzde 53) gösteriyor. Bu beş temel sebep arasında, Teknoloji Altyapısı verilen yanıtlarda en düşük orana sahip yanıt. Bu da son yıllarda bu alanda gerçekleştirilmiş yatırımların, bu sürece etkisinin pozitif olduğunu gösteriyor.

6. COVID-19 Riski tamamen ortadan kalktığında evden çalışma ne sıklıkta olmalıdır?

webinar-anket-sonuclari (6)

COVID-19’un sebep olduğu değişikliklerden biri olan evden çalışma konusunun yeni normallerimiz arasında ne kadar yer alacağını belirlemek amacıyla yönelttiğimiz “COVID-19 Riski tamamen ortadan kalktığında evden çalışma ne sıklıkta olmalıdır?” sorusuna ise katılımcılarımızın yüzde 74’ü önümüzdeki günlerde iş yaşamının yüzde 40 ile 60 oranında evden yürütülebileceğini belirtti. Bu da haftanın yarı yarıya ofis ve uzaktan çalışılması beklentisi yönünde.

Webinar Anket Sonuçları (pdf)(105kb)

Cushman & Wakefield Türkiye