Çalışma Alanlarında Bizi Neler Bekliyor?

Çalışma Alanlarında Bizi Neler Bekliyor?

1. OFİSİN DEĞİŞEN ROLÜ VE TANIMI

Pandemi ile birlikte çalışma alanları yeniden şekillenerek, hem çalışma lokasyonu hem de çalışma düzeni ile ilgili esnek çalışma modelleri ortaya çıkmıştır.  Evlerimiz sadece birer yaşam alanı olmaktan çıkarak, diğer aile bireyleri ile birlikte iş yaşantımızı da sürdürdüğümüz alanlar haline gelmiştir. Yeni çalışma şeklimizin ana teması dijitalleşme olmasına karşın, kullanıcıların dijital olarak sürdürülen çalışma şekli ile işbirliği ve ekip çalışması konusunda zorluk yaşadıkları görülmüştür. Her ne kadar çalışma saatlerindeki esneklik iş-yaşam dengesini kurma konusunda zorluklarla karşı karşıya getirsede, üretkenliğin etkilenmediği gözlemlenmiştir.

2.FİZİKSEL OFİSTEN BEKLENTİLER

Üretkenlik ve Çıktı: Esnek çalışma düzenlemeleri, işe gidip gelme sürelerini kısaltıp, odaklanma yeteneğini artırarak iş ve yaşam dengesini iyileştirir.

İnovasyon / Yaratıcılık (Aglomerasyon Teorisi): Uzaktan çalışma, yüz yüze görüşmeleri kısıtlaması ile birlikte yaratıcılık konusunun etkilendiğini görüyoruz. Yaratıcılık, beklenmedik zamanlarda çalışma arkadaşlarımız ile sosyalleşirken ortaya çıkar.

Şirket Kültürü / Markalaşma: Ofisler, kurum kültürünün benimsenmesini ve yaygınlaşmasını teşvik ederken, şirket dışı görüşmelerin yapılmasını ve kuruluşun “marka” değerlerinin de çalışanlar ve dışarıdan gelenler tarafından fark edilmesini sağlar. Deneysel çalışmalar uzaktan çalışmanın kurumsal kültür ve markalaşma üzerinde bazı faydalar sağladığını ölçse de zorluk yaşatma eğilimi göstermektedir.

Çalışan Memnuniyeti / Koruma: Üretkenlik, yaratıcılık ve kültür kavramları ile birlikte çalışan bağlılığını ve menuniyetini artırmak ve mevcut durumu koruma söz konusu olduğunda çalışma alanlarının önemi ön plana çıkmaktadır. Şirkete bağlılığı olan çalışanların üretkenliklerinde görülen pozitif etki, iş hacminin kuruluşlar için maliyet konusunda etkilemektedi.

  • Yaşam alanlarımız sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için elverişli değildir.
  • En yüksek verimlilik ve motivasyon ofisten ve evden çalışmanın kombinasyonu ile sağlanabiliyor.
  • Kurum kimliği ve kültürünün en güçlü yansıması fiziksel ofistir.
  • Fiziksel ofis yüz yüze olabilmek için, yüz yüze olmak ise başarı ve yaratıcılık için önemli bulunuyor.

3.COVID-19’UN TÜRKİYE ÜZERİNDE ETKİLERİ

Türkiyr’de COVID-19 öncesinde, çalışanlar ofis tercihlerini %52,3 oranında ulaşılabilirlik faktörünü etkisi ile yaparken; COVID-19 sonrasında, %76,8 oranında bina teknik altyapısı ile ofis tercihlerini yaptığını belirtmiştir.

COVID-19 öncesi, katılımcıların %74’ü evden çalışma düzeninde çalışmadıklarını belirtti. COVID-19 sonrasında, iş yaşamının %40 ile %60 oranında evden yürütülebileceği katılımcılar tarafından belirtildi.

Evden çalışma düzenin de katılımcıların %22’si bireysel verimliliklerinin hiç etkilenmediğini belirtirken, %43‘ü çok az oranda etkilendiğini açıkladı. Bunun yanında şirket performansları %19 oranında hiç etkilenmezken, %35 oranında az etkilenildiği belirtildi.

Evden çalışma sürecinde çalışanların %45’i iş ve yaşam dengelerini kurmakta zorluk yaşarken, şirketlerde de %53 oranında kültür ve alışkanlıklar faktöründe zorluk yaşandığı belirtilmişti.

4.ÜLKELERE GÖRE COVID-19 ETKİLERİ

Türkiye’de COVID-19 sebebi ile işe gidiş geliş sürecinde özel araçların tercih edilmesi, trafik yoğunluğunda artışa neden olmuştur. Buna karşılık Almanya bisiklet gibi alternatif ulaşım araçlarını tercih etmektedir.

İngiltere, İtalya, Almanya gibi ülkelerde esnek ve çevik çalışma kültürü hızlıca yaygınlaştı. Türkiye’de ise yeni çalışma düzenine geçiş sürecinde, çalışanların kendilerini baskı ve kontrol altında hissedildiği görülmüştür.

Hollanda’da Amsterdam’dan alternatif bölgelere göç başladı.

Almanya, İngiltere ve İtalya’da ofislere adım adım geri dönüş başladı.

İngiltere’de limitli park alanları sebebiyle toplu taşıma kullanılmaya devam ederken, Türkiye’de pandemi sebebi ile özel araçlar tercih edildiği için toplu taşımadaki yoğunluk azaldı.

5.WHAT’S NEXT

Evden çalışma ile birlikte işe gidişgeliş sürelerinden tasarruf edilmesi, çalışanların evden çalışmaya daha fazla yöneleceğini gösteriyor.

Yerel topuluk merkezlerine yönelim artacak. Çalışanlar daha kolay ulaşabilecekleri ofislere ve çalışma alanlarına yönelecekler.

Esnek anlık toplantılar/resmi olmayan toplantılar ve resmi olan toplantılar için çalışanlara kolay erişilebilir opsiyonel alanlar yaratılacak.

Mola sürelerinde hızlı ve anlık yapılan toplantılar, ofis haricinde restoran veya kafe alanları gibi alanlarda da yapılabilir.

Çalışanların kurum kültürüne bağlılığını artırmak, eğitim – oryantasyon, önemli toplantılar, diğer ekipler veya kendi ekipleriyle yapılan işbirliği için çekirdek merkez ofis gerekli.

 

Yazının tamamını indirmek için: Çalışma Alanlarında Bizi Neler Bekliyor.pdf

Cushman & Wakefield Türkiye