Elektrikli Araç Devrimi

Elektrikli Araç Devrimi

Elektrikli Araç Devrimi

130 yılı aşkın bir süredir, otomobilin içten yanmalı motoru, aracın görüntüsünü ve işlevini temsil eden titreşim ve sesle birlikte kendi varlığını “Yüksek Sesle” duyurmuştur. Peki duyduğumuz o yumuşak ve ince ses nedir? Bu otomobil ve ticari kamyon imalat endüstrilerini yeniden şekillendirmek ve küresel tüketicilerin, işletmelerin ve artan çevresel sürdürülebilirlik girişimlerinin taleplerini karşılamak için yarışan ve içten yanmalı motor gerektirmeyen elektrikli araçların (EA’ların) sesi.

Küresel emisyonların yaklaşık %25’i ulaşımla ilişkilidir.

Sektörü yeniden şekillendirme yarışının bir kısmı, politikadan etkilenmektedir. Örneğin, 2020’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 2035 yılına kadar eyalette benzinle çalışan arabaların satışını yasaklayan bir kararname imzalamıştır. Böylece, diğer hükümet liderlerinin sera gazı emisyonlarını azaltmak için benzer yasaları yürürlüğe koymasına zemin hazırlamıştır. Glasgow’daki COP26 iklim değişikliği zirvesinde, Britanya, Kanada ve Hindistan dahil 30 ülke, 2040’a kadar benzinli ve dizel motorlu arabaları; 2035’e kadar da “lider pazarlarda” aşamalı olarak bu arabaları kullanımdan kaldırma sözü vermiştir.

Ford, General Motors ve Volvo dahil olmak üzere en büyük altı üreticinin taahhüde katılmasıyla otomobil endüstrisi de bu harekete ayak uydurmuştur. Bu otomobil üreticilerinin birçoğu, benzinli ve dizel motorlu araçları aşamalı olarak kullanımdan kaldırmaktadır. Bununla birlikte, serilerini tamamen elektrikli hale getirmek için milyarlarca dolar yatırım yaparak EA’nın devrimini desteklemektedirler. Ayrıca, politika ve düzenlemelerin ötesinde, otomobil ve kamyon üreticileri EA geleceğine yaptıkları yatırımlarda ticari teşviklerden faydalanmaktalar. Benzin ve dizel maliyetleri tarihteki en yüksek seviyelere yükselirken, tüketiciler giderek EA’lara daha fazla ilgi duymakta. Buna bağlı olarak otomobil üreticileri, EA satışlarının arttığını bildirmektedir. Teknoloji meraklısı ve çevre bilincine sahip yeni nesil müşteriler, EA seçeneklerine yönelik artan tüketici talebi yaratmıştır. General Motors, Chevrolet ve Ford dahil olmak üzere birçok ABD’li otomobil üreticisi çevrimiçi rezervasyon sistemine sahiptir. Bu sistemlerdeki uzun bekleme listeleri ise müşteri talebi hakkında fikir vermektedir.

Yollardaki yanmalı araç sayısını azaltmak kolay olmayacaktır. Bazı ülkeler EA’nın benimsenmesi konusunda diğerlerinden daha ileride olsa da, hiçbiri hedefe yakın değil. Statista’ya göre, elektrikli araçların otomotiv pazarının %12,6’sını temsil ettiği Almanya’nın ardından, %9,5 ile Fransa ve %5,75 ile Çin gelmektedir. ABD’de elektrikli araçlar şu anda yollardaki araçların %1’inden daha azını temsil etmektedir. Bazı uzmanlar 2030 yılına kadar elektrikli ve hibrit araçların ABD’deki araç satışlarının yaklaşık %30’unu oluşturacağını öngörmektedir. Net sıfıra ulaşmak için benzin ve dizel motorlu araçların kullanımdan kaldırılması ve talebi karşılayacak sayıda EA’nın üretilmesi gerekmektedir. Peki ne kadar elektrikli araç üretilmeli ve hangi hızda? Sierra Club’a göre, ABD’nin iklim değişikliği üzerinde bir etki yaratabilmesi için 2025 yılına kadar yol üzerindeki 10 milyon geleneksel benzin ve dizel motorlu aracı EA’larla değiştirmesi gerekmektedir.

Bu otomotiv endüstrisi için ağır bir yük. Ancak, EA devriminin önde gelenleri, EA üreticilerinin haricinde birçok kazananın olacağından eminler. Bunlardan en belirgin olanı, potansiyel getirinin çok büyük olduğu çevre konusudur. Şarj istasyonlarından kaynaklanan emisyonlar hesaba katılsa bile, EA’lar geleneksel içten yanmalı motorlara göre daha az sera gazı yaymaktadırlar. Daha fazla EA ve daha az geleneksel içten yanmalı motor; daha az fosil yakıt kullanımı, daha düşük karbon emisyonu ve nihayetinde daha iyi hava kalitesi anlamına gelmektedir. Tüketiciler için getirisinin de büyük olması beklenmektedir. Yakın zamanda yapılan bir Consumer Reports araştırması, EA sahipliğinin toplam maliyetinin geleneksel içten yanmalı araçlardan daha düşük olduğunu ve ilk yedi yılda sadece yakıttan 4.700$ tasarruf sağladığını ortaya koymuştur.

TİCARİ EA’LARIN TİCARİ GAYRİMENKUL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Pandemi sırasında özellikle ABD’de online alışverişe olan talebin artması, lojistik ve tedarik zinciri sektörleri için bir dalgalanma yaratmıştır. Bu nedenle, ticari EA üreticileri, verimliliği artırma, maliyetleri düşürme ve yoğun tüketici iştahını karşılamak için lojistik sektöründe daha büyük bir rol üstlenmişlerdir. EA’ların tedarik zincirini iyileştirme potansiyeline sahip temiz, elektrikli ticari kamyon ve çekici filoları ile endüstriyel alanda ve tedarik zinciri ortamında operasyonları önemli ölçüde geliştireceği öngörülmektedir. ABD’deki batarya menzilleri ve altyapı sınırlamaları göz önüne alındığında, mevcut teknoloji kısa mesafeli ve son kilometre (Last Mile) teslimatını desteklemektedir. EA’ları kullanan yerel yük ya da koli taşıyan endüstriyel ve lojistik operatörleri, genel karbon ayak izlerini azaltabilir ve son kilometre teslimatı için verimliliği arttırabilir.

ABD, uzun yol kamyonları ve elektrikli ticari filoları için 7/24 EA tedarik zincirini uçtan uca işletecek uygun bir altyapıdan henüz çok uzak olsa da, lojistik şirketleri ve operatörler benzin ve dizel motorlu araçlara olan bağımlılığı azaltmak için şimdiden harekete geçmeye başlamıştır. Birçoğu, çevre dostu elektrikli kamyon ve çekici filolarını kademeli olarak harekete geçirmekte ve depolarını elektrikli şarj istasyonu altyapısıyla donatmakta- daha fazla hız, yanıt verebilirlik ve üretkenlik için tedarik zincirini daha da geliştirmek üzere EA’ların nasıl kullanılacağını test etmektedir.

Son kilometre tesislerinin yalnızca yeni ticari EA filosunu değil, aynı zamanda onlara güç sağlayacak şarj istasyonlarını da barındıracak şekilde kökten değişmesi gerekecektir. Tesis sahipleri ve geliştiricilerin, elektrikli kamyonların büyük bataryalarını barındıracak yeterli elektriği sağlamak için binanın enerji yönetim sistemine (BEM) entegre olan şarj istasyonlarını daha fazla dikkate almaları gerekecektir – tabi bu bir gecede gerçekleşemeyecek kadar büyük bir yeniden yapılanma olacaktır. Lojistik şirketleri distribütörler, perakendeciler ve gibi birçok tesis kullanıcısının, tesis seçerken şebeke kapasitesini göz önünde bulundurmaları ve EA filolarını şarj etmek için enerji kaynaklarına (yedek jeneratörler dahil) sahip olmaları gerekecektir. Lojistik şirketleri ve operatörler, benzin ve dizel motorlu araçlara olan bağımlılığı azaltmak için şimdiden harekete geçti.

TİCARİ BİNALARIN EA BAŞARISI İÇİN HAZIRLANMASI

EA’nın adaptasyonu arttıkça, ticari gayrimenkul endüstrisinin kişisel EA’lar ve son kilometre teslimat araçları haricinde uzun mesafe yol kateden tırlara da uygun şarj istasyonu altyapısına yatırım yapması gerekecektir. Ana ulaşım güzergahları boyunca hızlı şarj istasyonlarından oluşan bir ağın kurulması ve bu ağın, artmaya devam edecek olan büyük elektrikli araç akınını karşılamak için hızlı bir şekilde inşa edilmesi gerekecektir.
Biden Yönetimi’nin Kasım 2021’de yasalaşan 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı ile ABD, otoyollarında beş yıl içinde yüksek voltajlı şarj ağı kurmak için 5 milyar dolar ayırdığını duyurdu. Özel yatırımcılar ise- endüstriyel, perakende, ofis ve konut genelinde –aynı stratejiyi takip ederek projelerinde kendi şarj istasyonlarını kuracaktır. Mevzuatın 2030 yılına kadar EA satış hedeflerini desteklemek için ihtiyaç duyduğu yaklaşık 500.000 kamu şarj istasyonunun oluşturulması için önemli çalışmalar devam etmektedir. Fakat, ülkedeki mevcut yaklaşık 100.000 halka açık şarj istasyonu, tutarsız fiş ve donanım türleri, bağlantısız veya tutarsız veri kullanılabilirliği ve farklı ödeme sistem türleri dahil olmak üzere çeşitli zorluklar çıkarmaktadır. Genişletilmiş bir şarj altyapısı ağının başarılı olabilmesi için, sektör genelinde standartların uygulanmasına yönelik daha tutarlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

KÜRESEL ARAÇ PAZARINDA DEVRİM YARATMAYA HAZIRLANMAK

Patlayan tüketici talebi, emisyonlarla ilgili zorunluluklar çerçevesinde devlet finansmanı ve özel sermaye tarafından desteklenen şarj altyapısı planları arasında EA’lar, küresel ısınma ve iklim değişikliğine katkıda bulunan sera gazlarının azaltılmasına yardımcı olmaya ve net sıfır ekonominin yaratılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmeye hazırlanmaktadır. 130 yıl boyunca ağırlıklı olarak fosil yakıtla çalışan ulaşımın ardından, şimdi sürdürülebilirlik için gerçek-zamanlı olarak gerçekleşen sessiz ve teknolojik bir devrimin içindeyiz. Bu, ticari gayrimenkuller sektöründe özellikle de teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirliğin merkez üssünde yer almaya hevesli çevik geliştiriciler, yatırımcılar ve tedarik zinciri liderleri için bir fırsattır.

İndirmek için tıklayın: Elektrikli Araç Devrimi_pdf

Cushman & Wakefield Türkiye