Sürdürülebilirlik & Gayrimenkul Hakkında Bilmeniz Gereken 20 Bilgi

Sürdürülebilirlik & Gayrimenkul Hakkında Bilmeniz Gereken 20 Bilgi
 • Şehirler dünya yüzeyinin yalnızca %3’ünü kaplar, ancak enerjinin %78’ini tüketir ve sera gazı salınımının %60’ını üretir1
 • 10 kişiden 9’undan fazlası hava kirliliği seviyelerinin DSÖ’nün belirlediği sınırları aştığı yerlerde yaşıyor2
 • Yılda 110 milyar ton inşaat malzemesi tüketiliyor (Bu 301.370 Empire State Binasına eşdeğerdir.)3
 • Önümüzdeki 35 yıl boyunca dünya çapında 186 milyar m2 yapı inşa edeceğiz. (Bu her 35 günde bir tam New York Şehri inşa etmeye eşdeğerdir.)4
 • Gömülü karbon, bir binanın karbon salınımının %50’sinin üzerinde olabilir5
 • Binalar, tüm küresel malzeme kullanımının yarısından sorumludur.6
 • Günde 21 saatten fazlasını iç mekanlarda geçiriyoruz ve pandemi sürecinde gördüğümüz gibi, iç mekan hava kalitesi bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin anahtarıdır7
 • Bir binanın yaşam döngüsü boyunca salınan karbonun %75’i inşaat ve yıkımdan gelirken, buna karşılıkfaaliyetten gelen ise %25’tir. 8
 • İnşaat sektörü şunları içerir:
  • Dünya çapında enerji kullanımının %36’sı
  • CO2 salımının %40’ı
  • Enerjiyle ilgili küresel karbon salımının %40’ı 9
 • Binalar şunları tüketir:
  • Tüm tatlı suyun 1/6’sı
  • Dünya orman ürünlerinin ¼’ü
  • Diğer tüm hammaddelerin 2/5’i10
 • Her yıl tahminen 7 milyon insan hava kirliliğinden yaşamını yitiriyor, bu ölümlerin neredeyse %90’ı düşük/orta gelirli ülkelerde meydana geliyor11
 • Her yıl 4 Milyar Ton beton dökülüyor12
 • Güneş enerjisi fiyatı son on yılda %89 azaldı13
 • Hızlı nüfus artışı ve kentleşme, yıllık atık üretiminin 2050’de 2016 seviyelerine göre %70 artarak 3.4 milyar tona çıkmasına neden olacak 14
 • İnşaat atıkları dünyadaki atık alanlarının %35’ini kaplıyor 15
 • Hidrojenle ateşlenen çelik üretim süreçlerine geçiş, geleneksel yüksek fırınlardan %95 daha düşük karbon salımınına yol açacaktır16
 • Enerji Geçişleri Komisyonu, çelik, çimento ve alüminyum gibi ‘azaltılması zor’ malzemelerin karbondan arındırılmasının bugün var olan teknolojiyle teknik olarak mümkün olduğunu göstermiştir17
 • 1 kg kağıt üretmek, 1 kg çelik üretmekten daha fazla enerji gerektirir18
 • Bina kullanıcılarının yüksek performanslı, yeşil sertifikalı ofis ortamlarında bulunması:
  • Bilişsel işlev testlerinde %26 daha yüksek puan aldı
  • %30 daha az hasta bina sendromu belirtisi vardı
  • %6 daha yüksek uyku kalitesi puanına sahipti 19
 • İnşaat süreçlerinde en son sürdürülebilir teknolojilerin kullanılması, potansiyel olarak küresel enerji harcamalarında yılda 499 milyar dolarlık kayda değer bir tasarruf sağlayabilir20

Sürdürülebilirlik & Gayrimenkul Hakkında Bilmeniz Gereken 20 Bilgi.pdf

Cushman & Wakefiled Türkiye