TAŞKENT ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU NOTLARI

TAŞKENT ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU NOTLARI

Büyük Şehirlerde Konfor: Kentleşmeye ve Kent Planlamasına Yatırım Yapmak

Geçtiğimiz günlerde Özbekistan’ın başkentinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘’Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’’ etkinliği düzenlendi.

Konuşmacı olarak davet edildiğim ‘’Büyük Şehirlerde Konfor: Kentleşmeye ve Kentsel Planlamaya Yatırım’’ adlı panelde, özel sermayenin bu konu özelinde dikkatlerinin nasıl çekilebileceğini birbirinden değerli uluslararası konuşmacılar ile tartıştık.

Açıkçası özel sermaye noktasındaki en kilit noktanın sağlam altyapı, güçlü kamu-özel sektör ortaklıkları, istikrarlı bir düzenleyici ortamın yanında sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesine bağlılıkla desteklenen, kentin geleceği için net ve ikna edici bir vizyon oluşturmak olduğu kanaatindeyim. Bu noktada aşağıda bahsettiğim 5 önemli başlığa dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Detayları birlikte inceleyelim:

  1. Altyapı gelişimi: Özel yatırımcılar genellikle güvenilir ulaşım sistemleri, verimli kamu hizmetleri ve modern iletişim ağları da dahil olmak üzere iyi gelişmiş altyapıya sahip şehirlere ilgi duyarlar. Ekonomik büyüme ve kentleşmenin temel itici gücü olarak altyapı gelişimine yatırım yapmanın önemini vurgulayın.
  2. Kamu-özel sektör ortaklıkları: Kamu-özel sektör ortaklıkları, kentsel kalkınma projelerine özel yatırım çekmenin etkili bir yolu olabilir. Risklerin paylaşılması ve ortak hedeflere ulaşmak için her iki sektörün uzmanlığından yararlanılmasına dikkat çekecek ve özel sektörle ortaklık kurmanın benzer faydalarını tartışın.
  3. Düzenleyici ortam: Yatırımcılar istikrarlı ve öngörülebilir düzenleyici ortamlara sahip şehirlere ilgi duyarlar. Kentsel gelişim projeleri için yatırımcılara güven ve emniyet sağlayan açık ve tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmanın önemi hakkında konuşun.
  4. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir kentsel gelişim hem yatırımcılar hem de tüketiciler için giderek daha önemli hale geliyor. Yeşil alanlar, enerji tasarruflu binalar ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir tüm uygulamaların kentsel planlama ve kalkınmaya dahil edilmesinin önemini tartışın.
  5. Yaşam kalitesi: Yatırımcılar genellikle kültürel olanaklara erişim, eğlence fırsatları ve canlı bir yerel ekonomi gibi yüksek yaşam kalitesine sahip şehirlere ilgi duyarlar. Hem yatırımcılara hem de sakinlere hitap edecek canlı ve çekici kentsel ortamlar yaratmak için bu alanlara yatırım yapmanın öneminden bahsedin.

 

Tuğra Gönden

Yönetim Kurulu Başkanı