GELECEĞİN ÇALIŞMA ALANI EKOSİSTEMLERİ

GELECEĞİN ÇALIŞMA ALANI EKOSİSTEMLERİ

ARAŞTIRMA, OFİSİN GELECEĞİ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Cushman & Wakefield’in “Yeni Bakış Açısı: Pandemiden Performansa” serisinde yayınlanan bir önceki rapor; ofisin şehirlerde, ekonomide ve bireysel kuruluşlar için oynadığı tarihsel rolü araştırmıştır.1  Bu raporda, Cushman & Wakefield Araştırma ve George Washington Üniversitesi’nden ortaklarımız; ofis içinde ve uzaktan çalışmanın üretkenliği, inovasyonu ve yaratıcılığı, kurumsal kültürü ve markalaşmayı, çalışan memnuniyetini, elde tutmayı ve yürünebilir ofis ortamlarıyla ilgili konum stratejisini nasıl etkilediğiyle ilgili mevcut akademik ve sektör araştırmalarını analiz etmiştir.

Bu raporda ortaya çıkan aşağıdaki temel bulguların göz önünde bulundurulması önemli olacaktır:
Ofis içinde ve uzaktan çalışma seçeneklerinin karışımı, çalışan ve kuruluş performansını en üst düzeye çıkarabilir.
• Çalışanlar, çalıştıkları yerde seçim yapabilmeyi ve özgürlük talep ederken, çok azı sadece ofis dışında çalışmak istemektedir.
• Pandeminin neden olduğu evden çalışma döneminin belirgin dezavantajları bulunmaktadır. Ofis çalışanları kurumsal kültürden kopuk ve kişisel sağlığı zarar görmüş hissederken çalışanlar, özellikle enformel mentörlük yoluyla daha az öğrenme fırsatına sahip olduklarını düşünmektedirler.
• Ofis içinde çalışmanın azalması; örneğin, genç kuşak ve yeni olmak üzere birtakım çalışanlar üzerinde orantısız şekilde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Bu temel anlayış üzerine çalışılan rapor; yatırımcı, kullanıcı ve yer sağlayıcı2 geri bildirimlerini araştırarak, geçmiş uzaktan çalışma uygulama oranlarını analiz ederek KOVİD-19 sonrası bir dünyada ofisin geleceğinin nasıl görüneceğini incelemek için bir sonraki analitik adımları atmaktadır.

Kesin olan şudur ki; ofis çalışma alanının amacı değişmektedir. Pandeminin neden olduğu uzaktan çalışma deneyimi; iş, esneklik ve ofis ile ilgili bakış açılarını değiştirmiştir. Bu deneyimin diğer tarafına geçtiğimiz dönemde KOVİD-19 artık kalıcı bir sağlık sorunu olmadığında, hiç kimse çalışanların ofise öncelikli olarak e-postaları yanıtlamaları için gelmesini beklememektedir. Bu ve buna benzer diğer rutin görevler her yerde yapılabilir. Peki gelecekte ofis hangi amaca hizmet edecek? Bu amaç, kullanıcıların portföylerinin kapladıkları alanları, konum stratejileri ve ofis alanı düzenlemeleri hakkındaki düşüncelerini nasıl etkileyecektir? Ofisin değişen doğasının; ofis sahipleri, kurumsal kullanıcılar ve sivil liderler üzerindeki etkileri nelerdir? Ne kadar uzaktan çalışma uygulaması beklemeliyiz? Uzaktan çalışma uygulamasını etkileyen değişkenler nelerdir? Bu soruları incelerken, bu rapor ofisin geleceğinin olası sonuçlarını ortaya koymaktadır.

• 1. BÖLÜM

ODAK GRUPLARINDAN GERİ BİLDİRİM: OFİSİN AMACI DEĞİŞİYOR
Uzaktan çalışma, esneklik, ofis alanı düzenlemeleri, ofis kullanımı, iş sonuçları ve konum stratejisine ilişkin yatırımcılar, kullanıcılar ve yer sağlayıcılardan derlenen temel bilgiler.

• 2. BÖLÜM

DEĞİŞEN OFİSİN KULLANIM VE TALEP ÜZERİNE ETKİLERİ
Kuruluşların, şirket performansını en üst düzeye çıkaran geleceğin çalışma alanı ekosistemlerini oluşturmak için stratejilerini, süreçlerini ve liderliklerini özelleştirip uyarlayacakları kritik yollar.
• 3. BÖLÜM

UZAKTAN ÇALIŞMANIN OFİS DOLULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖNGÖRÜLERİ
Artan uzaktan çalışma uygulamalarının ofis kullanımı üzerindeki etkisini öngörmek için ABD pazarındaki 35 bölgeden gelen veriler kullanılarak emilim üzerindeki geçmiş etkinin analizi.


1 Konumun Amacı: Ofislerin Tarihi ve Geleceği.
2 Odak gruplarında bulunan yer sağlayıcılar, büyük ABD pazarlarındaki iş geliştirme bölge liderleridir.

Raporun indirmek için tıklayın: Geleceğin Çalışma Alanı Ekosistemleri_TR

Cushman & Wakefield Türkiye