Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Bir Dünya

Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Bir Dünya

Yapı Endüstri Merkezi (YEM) tarafından düzenlenen EKODesign 2016 konferansında “Tasarım 4.0: Yeni Nesil Yeşil” adı altında, sürdürülebilir tasarım ve kentleşme sürecindeki son gelişmeler ele alındı. Etkinliğin içeriği kadar, yeni neslin temsilcileri olan genç mimarlar da etkinlikte söz sahibi oldu.

Sürdürülebilir çevreci tasarım ve ekolojik kentleşme açısından özellikle gelişmiş ülkelerde somut adımların atıldığını ve her alanda ilginç projelerin uygulandığını gözlemlemek mümkün. Sürekli artan dünya nüfusu ve belli başlı metropollerin hem ekonomik hem de kültürel anlamda çekim merkezleri olmaya devam etmeleri gelecekte de kalabalık kentlerde yaşamayı kaçınılmaz hale getirecek. Kalabalık şehirlerin doğurduğu kentleşme biçimi ise hiç şüphesiz :yüksek yapılaşma

Konferansta onlarca katılımcının da dikkat çektiği üzere, gelişen teknolojiler ve kentleşme olgusunu domine eden çevreci yaklaşımlarla kalabalık kentlerde ihtiyaç haline gelen yüksek yapılar ise hem dikey hem de yatay yönde iç içe geçen doğal yeşil katmanlar şeklinde tasarlanacak. Konferansta yapılan değerlendirmelere göre, bu ileri teknoloji yapılarda, güneş, yağmur ve rüzgâr gibi doğal kaynaklardan binanın her bir katmanında geri dönüşümlü olarak yararlanmak mümkün olacak; kentlere hem yatay hem de dikey boyutta daha fazla ortak yeşil sosyalleşme alanları sunulacak.

Konferansta dikkat çekilen yeni nesil yapılaşmaya en iyi örnek İstanbul’da Levent’te bulunan Kanyon AVM. Açık alanlardaki (avlu) kafeleri ve yükselen katların açık koridorlarla bu ortak avluya görsel ve fiziksel anlamda bağlanması, her kademede açık havaya erişimi ve doğal havalandırmayı mümkün kılıyor. Kanyon AVM’de de gözlemlenebileceği üzere klasik mahalle kültürü, yerini bu yeni nesil kentsel sosyalleşme alanlarına bırakıyor. Hiç şüphesiz ki, buna benzer projelerin daha büyük ölçekli olarak devam edeceğini ve gelecekteki temel ortak kentsel yaşam alanlarını oluşturacağını varsayabiliriz. İstanbul gibi çok kültürlü mega kentlerde bu yeni nesil ortak alan ihtiyacı, insanların gün geçtikte daha fazla talep ettiği bir olgu haline dönüşüyor.

Her ne kadar Kanyon AVM, açık hava ve havalandırma ile kullanıcıya yeni bir tecrübe fırsatı verip, açık alan algısını AVM’nin içine taşımış olsa da ekolojiyle uyumlu, çevreci tasarımlar ve sürdürülebilir yaklaşımlar sadece açık iklimli avlu ve koridorlardan ibaret değil. Yeşil binalar ne kadar yeşil sorusu oldukça önemli.

Her gün maruz kaldığımız yeşil bina, yeşil tasarım veya yeşil araç gibi yeni kavramlar kabul etsek de etmesek de toplumun ekolojik değerlerini arttıran ve toplumu çevre konusunda daha da bilinçli olmaya iten kavramlar. Dünyanın mevcut tüketim biçimleriyle yeterinde sürdürülebilir olmadığı fikri etrafında birleşen tüketiciler, çevreye daha az zarar veren veya daha önemlisi dünya ekolojisine katkı sağlayan tüketim biçimlerine yöneliyor. EKODesign 2016 Konferansı’nda da katılımcıların dikkat çektiği üzere hem konut için hem de ofis ortamları için geliştirilen yeni projeler ise bu talebe cevap vermek üzere yeni bir yola giriyor. Konferans’ta konuşma yapan katılımcılara göre ise bir binanın yeşil değerlere sahip olup olmadığını anlamak için aşağıda listelenen ‘yeşil fayda’ların en az bir kaçına sahip olmak önemli:

Çevresel Faydalar

  • Su tüketimini azaltma
  • Doğal kaynakları koruma altına alma (Toprak altı su kaynakları vs.)
  • Hava ve su döngüsünü koruma
  • Bio-çeşitliği koruma

Ekonomik faydalar

  • İşlem maliyetlerini azaltma
  • Bina kullanıcılarının verimliliğini arttırma
  • Yeşil ürün ve servisler için alan yaratma

Sosyal Faydalar

  • Hayat kalitesini arttırma
  • Bina kullanıcılarının hayat kalitesini arttırma
  • Lokal üreticiden faydalanma

Gün boyu süren EKODesign 2016 Konferansı’nda başlıca bu konular konuşulsa da yeni nesil, yeşili önemseyen ve topluma açık alanlar konusu sadece konferansın bir kısmını oluşturmakta. Yeni nesil yeşil, sürdürebilir ve ekolojik kentleşme ve proje yönetimi daha yaşanabilir bir dünya için ise vazgeçilmez bir gerçeklik olmuş durumda. Devrimsel teknolojik gelişmeler ise bu talebi karşılamak için hazır gözüküyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.