Çalışanların Motivasyonu İçin İş Ortamında Mizahın Önemi Artıyor

Çalışanların Motivasyonu İçin İş Ortamında Mizahın Önemi Artıyor

Mizah günün hangi saatinde olursa olsun insanların psikolojisine iyi gelen ve neredeyse herkesin duymaktan ve parçası olmaktan mutluluk duyduğu sosyal bir olgu. Antropologlar ise mizahı normlara meydan okuma ve normal olarak görülen davranışlara karşı geliştirilen eleştirel söylev olarak betimliyor ve tıpkı yaratıcı süreçlerde olduğu gibi mizahın topluluk içinde yapıcı bir dönüşüme kaynaklık ettiğini söylüyorlar. Bu çerçeveden bakıldığında insanların gerçek benliklerinin ve perspektiflerinin bir yansıması olarak kabul edilen mizah anlayışları, ilişkilerinin sağlıklı temellerde gelişmesini de sağlıyor. Daha önemlisi mizaha açık alanlar, insanların bulunmaktan ve parçası olmaktan mutluluk duydukları sosyal alanlara dönüşerek insanlar arasındaki gerek sosyal gerekse hiyerarşik farklılıkların yok olmasına kaynaklık ediyor.

Peki mizah kültürü, geleneksel olarak resmiyet, hiyerarşi ve düzen ile anılan ofis kültürüne eklemlendiğinde günümüz ofis yaşantısına ne vadediyor?

Çalışanların en yoğun vakit geçirdiği alanlardan biri olan ofislerin gerçek anlamda sosyal bir dinamizm kazanması için mizahın ofislerde hoş karşılanması gerekliliği, özellikle yeni nesil insan kaynakları yaklaşımlarının çokça üzerinde durduğu bir gerçek. Ofis gibi yarı kapalı alanların kendi iç dinamiğinden beslenerek daha çok çalışanlar arasında ortak bir dile dönüşerek gelişen ofis içi mizah (inside joke), çalışanların otantik benliklerinin ortaya çıkmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda ekip içindeki ilişkileri güçlendirerek samimi bir motivasyon ortamının çalışanlar arasında inşasına kaynaklık eden güçlü bir etken olarak da görülüyor. Lider iletişimi üzerinde çalışan profesyoneller ise mizahın güçlü ve özgüveni yüksek bir lider algısı için vazgeçilmez bir yetenek olduğunun altını çiziyorlar. Çalışanlar arasında güçlü bir bağ kurulması için ofis ortamlarının mizaha açık hale gelmesi gerektiğini düşünen birçok insan kaynakları departmanı, bu doğrultuda çalışanların özgürlük alanlarını ofis kültürü bağlamında genişleterek mizahı ofis içi yaratıcı süreçlerin besleyici gücü olarak görürken, dördüncü endüstri devrimiyle güçlenen ekip içi iletişim kanallarını mümkün olduğu kadar açık tutarak mizahın yapıcı gücünü çalışanlar arası iletişimle mümkün kılmaya çalışıyorlar. Mizahın günlük hayatımızdaki yerine çalışma alanlarının penceresinden bakan, kişiler arasındaki mizah duygusunun yarattığı yaratıcı sinerjiye işaret eden ve şirket kültürleri içinde mizaha yer açmak birçok uluslararası şirkete danışmanlık veren komedyen Andrew Tarvin ise mizahın farklı gerçeklikleri olan farklı insanları ortak paydada birleştirerek güçlü bir iletişimi mümkün kıldığını paylaşıyor.

Özellikle ofislerde genç kuşağın yoğunlaşması ve geleneksel ofis dinamiklerinde son yıllarda yaşanan değişiklikler ile birlikte mizahın daha da yoğun bir şekilde günlük ofis hayatının bir parçası olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle ekip çalışması ruhunun arandığı günümüzde sağlıklı bir ofis ortamı için mizahın daha da güçlenerek iş hayatının bir parçası olması için yöneticilerin daha samimi adımlar atarak mizahın iş yaşantısındaki yerini güçlendirmesi gerekiyor.